Междуинституциална платформа „Посещаемо и безопасно училище“

Изх. № РУО 1-28243/12.10.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНITE

УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам писмо от Екип на „Посещаемо и безопасно училище“ с вх. № РУО 1-28119/09.10.2020 г., с информация за извършени нововъведения в междуинституционална платформа „Посещаемо и безопасно училище“.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД