Одобрени училища по модул „Културните институции като образователна среда“ на НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“

Изх. № РУО1-28059/09.10.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че на официалната страница на МОН, в рубрика „Програми и проекти“, НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул „Културните институции като образователна среда“, е публикуван списъкът с училищата, одобрени за участие в програмата.

При възникнали въпроси по изпълнение на програмата – тел. 02 935 60 78.

 

Приложение: 1. Списък на одобрените училища от София-град

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД