Междуинституциална платформа „Посещаемо и безопасно училище“

Изх. № РУО 1-29446/15.10.2019 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИTE

ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам писмо от Екип на „Посещаемо и безопасно училище“ с вх. № РУО 1-29078/11.10.2019 г., с указания и Помощна инструкция за работа междуинституционална платформа „Посещаемо и безопасно училище“ за детски градини.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД