Международно онлайн състезание за детски рисунки (International Children’s Online Painting Competition), Индия

Изх. №РУО1-10134/10.04.2023 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН №9105-87/03.04.2023 г. с вх. №РУО1-9293/03.04.2023 г. Ви уведомявам, че предстои провеждането на третото издание на Международно онлайн състезание за детски рисунки (International Children’s Online Painting Competition), Индия. Организатор на конкурса е Департаментът по туризъм на индийския щат Керала.

В предходния сезон участие са взели деца от 90 държави с 48 000 регистрации извън Индия и с 38 000 рисунки от Керала. През изминалите две издания България бележи свое участие в конкурса, включително в призовите места.

Тема на състезанието за настоящата година е „Селският живот в Керала“. На сайта на конкурса в рубриката към темата има приложен снимков материал, както и видеоклипове, илюстриращи природата и всекидневния живот на хората от щата Керала, които да послужат за информация и вдъхновение на участниците.

В състезанието могат да вземат участие деца и ученици на възраст от 4 до 16 години. Наградата – 5-дневно пътуване за отличеното дете и семейството му до основните туристически дестинации в щата за чуждестранните участници е в две от общо обявените пет категории – трите най-добри рисунки от всички категории и 10 победители от чужбина.

За участие в състезанието се приемат само рисунки, изпълнени върху хартия с цветни моливи, пастели, цветни химикалки за скици или бои. Не се приемат рисунки, изпълнени с помощта на дигитални технологии. Няма такса участие в конкурсната процедура. Рисунката, цифровизирана в произволен режим, следва да се качи на сайта на конкурса Керала туризъм: https://www.keralatourism.org/contest/icpc (размерът на файла не може да надвишава 5МВ, а размерът на изображението да е минимум А4 ). Участникът се регистрира веднъж, но може да участва с до 5 рисунки. Изпращането на имейл не се приема за регистрация. Срокът за изпращане на рисунките е от 01.04.2023 г. до 30.09.2023 г., като организаторът си запазва правото да променя датите.

Жури, чиито членове са видни художници, детски писатели, арткритици, ще селектира изпратените рисунки и ще отличи 2000, които ще бъдат публикувани на страницата на конкурса, както и ще определи победителите в различните категории.

Повече информация можете да намерите чрез сайта на състезанието www.keralatourism.org/contest/icpc. Координати за контакт при необходимост на електронен адрес [email protected] и телефон +917012993589 (индийско стандартно време от 10.00 до 17.00 часа).

Моля да създадете необходимата организация за популяризиране на конкурса в поверената Ви образователна институция.

 

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД