Наградите „Предприемаческо училище“ (TES)

Изх. № РУО1-7617/15.02.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Джуниър Ачивмънт с вх. № РУО1-7014/10.02.2022 г.,  Ви уведомявам, че предстои седмото издание на наградите The Entrepreneurial School (TES), които се присъждат на училища в Европа, подкрепящи обучението по предприемачество.

Комисия в JA Bulgaria ще оцени изпратените предложения и ще предложи на JA Europe едно общообразователно училище (СУ или профилирана гимназия) и една професионална гимназия.

За професионалните гимназии има и допълнителни критерии, свързани с възможност за участие в Европейската седмица на професионалните умения, която ще се проведе между 16-20 май 2022 г., по време на френското председателство на Европейския съвет.

Европейско жури ще избере 2 професионални гимназии измежду всички национални номинации на европейско ниво, които да преминат към финалната фаза на състезанието за онлайн гласуване, организирано от Европейската комисия. Едно от тези училища ще получи награда по време на отбелязване на Европейската седмица на професионалните умения, на 18 май 2022 г. в Брюксел. Темата на EVSW 2022 е „ПОО и зеленият преход“.

Ще има няколко национални победители, които ще бъдат представени по време на фестивала на предприемачеството GEN-E 2022 Entrepreneurship Festival 12-14 July 2022 .

Номинираните училища от всяка страна ще бъдат обявени за „Предприемаческо училище на годината“ и ще бъдат признати в мрежата на JA и чрез всички медии и канали в социалните мрежи.

Срокът за изпращане на попълнените формуляри от желаещите за участие училища е 25.02.2022 г. на адрес: [email protected]  и [email protected].

       Приложение:

  1. Формуляр за участие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД