Назначаване на учители, подбрани за участие в Национална програма „Мотивирани учители и квалификация“, модул 1 и модул 3

Изх. № РУО1-22252/13.06.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-206/09.06.2022 г., вх. № РУО1 – 21773/09.06.2022 г. Ви уведомявам, че при интерес може да подавате заявка на електронен адрес: https://zaednovchas.bg/schools/ за назначаване на учители, които са участници в Национална програма „Мотивирани учители и квалификация“ – Модул 1 и Модул 3,. Дейностите по Модул 1 и Модул 3 се осъществяват с участието на Фондация „Заедно в час“ и Синдикат на българските учители (СБУ). Участниците в двата модула за учебната 2022/2023 г. вече са подбрани и трябва да започнат работа в училище през месец септември 2022 г.  Задължително условие за участниците в Модул 1 и Модул 3 на програмата е да преподават на пълен работен ден по време на обучението си.

Очакванията към училищата, подаващи заявка за назначаване на участник са насочени към осигуряване на пълна заетост на учителите по националната програма за период от 2 години, считано от месец септември 2022 година, осигуряване на подкрепяща среда от страна на директора и от по-опитни педагогически специалисти, осигуряване на учител-наставник, участие в обучение за наставничество на новоназначени учители, организирано от СБУ. Участниците в НП „Мотивирани учители и квалификация“, назначени в училищата, имат същите права и задължения, като всеки член на училищния екип.

За конкретни въпроси, свързани с подбраните участници в Модул 1 и Модул 3 на НП „Мотивирани учители и квалификация“ и назначаването на такъв участник, можете да се свържете със Светлана Ленева на ел. поща: [email protected]  и на мобилен телефон 0893322352.

 

Приложения:

  1. Списък с одобрени участници по области и по профил, за които училищата могат да подават заявки за назначаване.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД