Национален детски конкурс за авторска приказка „Ще ти разкажа приказка“

Изх. № РУО1-329/ 09.01.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че Дирекция „Култура“ на Столична община организира деветото издание на Националния детски конкурс за авторска приказка „Ще ти разкажа приказка“.

Моля да запознаете учителите и учениците от Вашето училище с обявата на конкурса.

Обявата е публикувана и на сайта на Столична община на адрес: http://artsofia.bg/bg/pub/nacionalen-detski-konkurs-za-avtorska-prikazka-shte-ti-razkaja-prikazka-

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД