Национален конкурс за детска рисунка „Моят шарен детски свят”

Изх. № РУО1-12594/03.05.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-12132/27.04.2023 г. от РУО – Силистра Ви уведомявам, че ДГ „Нарцис”, Силистра, организира Национален конкурс за рисунка на тема „Моят шарен детски свят”.

Инициативата е по повод 50-годишния юбилей на детската градина.

Приложено Ви изпращам покана и регламент за участие в Национален конкурс за детска рисунка „Моят шарен детски свят”.

 

Приложение:

  1. Покана за участие в Национален конкурс за детска рисунка „Моят шарен детски свят”.
  2. Регламент за участие в Национален конкурс за детска рисунка „Моят шарен детски свят”.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД