Национален конкурс за късометражно кино „Ученически кинофест – Стара Загора 2022“

Изх. №РУО1-7065/11.02.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-6251/04.02.2022 г. Ви уведомявам, че Община Стара Загора, Международен младежки център – Стара Загора и Център за подкрепа за личностно развитие, гр. Стара Загора обявяват Национален конкурс за късометражно кино „Ученически кинофест – Стара Загора 2022“ на тема „Покажи ми…“. Конкурсът е насочен към ученици на възраст от 14 до 19 години. Срокът за изпращане на филмите е 1 май 2022 г.

Моля да запознаете учителите и учениците от повереното Ви училище с регламента на конкурса.

 

Приложение:

  1. Регламент.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД02-385/09.02.2022 г.

на началника на РУО – София-град)