Национален конкурс за проза, поезия и песен „Поезия и песен на Балкана“ – Дряново, 22-23 юни 2022

Изх. № РУО1-13042/31.03.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на РУО Габрово с вх. №РУО1-12934/31.03.2022 г., моля да запознаете учителите и учениците от повереното Ви училище с условията за участие в Национален конкурс за проза, поезия и песен „Поезия и песен на Балкана“ – Дряново, 22-23 юни 2022.

Приложение: статут на конкурса.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД10-373/17.03.2022 г.

на министъра на образованието на науката“)