Национален конкурс за създаване на графичен знак (лого) на тема „Време за природа“

Изх. № РУО1-25364/21.09.2020 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Регионална инспекция по околната среда и водите – Благоевград с вх. № РУО 1-24920/17.09.2020 г., Ви уведомявам за провеждането на Национален конкурс за създаване на графичен знак (лого) на тема „Време за природа“.

Конкурсът е предназначен за хора от всякаква възраст с интерес в областта на опазването на околната среда. Логото трябва да съдържа графична част и послание, свързано с темата „Време за природа“. Всеки един участник може да участва с повече от една творба.

Конкурсните творби се изпращат до 00.00 ч. на 30 октомври (петък) 2020 г., съгласно регламента на конкурса.

 

Приложение:

  1. Регламент на Национален конкурс за създаване на графичен знак (лого) на тема „Време за природа“.

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД