Национален конкурс за ученическо творчество „НА МИРА В СВЕТА“

Изх. № РУО1-40051/12.12.2023 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Регионално управление на образованието – Бургас с вх. №РУО1-39841/11.12.2023 г. Ви уведомявам, че Областният съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва – Бургас, Областният съюз на ветераните от войните в България – Бургас и Гарнизонният военен клуб – Бургас организират осмото издание на Националния ученически конкурс „НА МИРА В СВЕТА“ на тема „Аз и мирът“.

В конкурса могат да участват ученици от I до XII клас.

Срок за предаване на конкурсните материали – до 29.02.2024 г.

Моля да сведете информацията на вниманието на учителите и учениците от повереното Ви училище.

 

Приложения:

  1. Покана за участие.
  2. Статут на конкурса.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

БОЯНКА КЪНЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД02-3173/07.12.2023 г.

на началника на РУО – София-град)