Национален отбор по киберсигурност

Изх. № РУО1- 16949/06.06.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-139/30.05.2023 г., вх. № РУО1-15937/30.05.2023 г. Ви уведомявам, че екип от доброволци, с подкрепата на Министерството на електронното управление се ангажират да сформират и подготвят първия български отбор по киберсигурност. Планират се провеждането на серия квалификации (онлайн), за да се определят най-подготвените младежи и девойки, които да представляват България в тазгодишното международно състезание The Europea Cyber Security Challenge (ECSC) — инициатива на Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност (ENISA). Състезанието ще се проведе в периода 24 – 27 октомври 2023 г. в град Хамар, Норвегия. В отбора ще участват 10 души български граждани в две възрастови групи — от 14 до 20 години и от 21 до 25 години. Отборът ще бъде финансиран от спонсори.

Повече информация може да откриете на страницата на инициативата: https://ecsc-bg.eu.

Моля информацията да бъде предоставена на учениците от поверената Ви образователна институция.

Приложения:

  1. Информация за отбора
  2. Постер

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД