Национален ученически конкурс за рисунка „Космосът и ние“

Изх. № РУО1-6371/23.02.2021 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-6111/19.02.2021 г., Ви уведомявам, че Фондация „Устойчиво развитие за България“ и Синдикатът на българските учители организират Национален ученически конкурс за рисунка „Космосът и ние“ за ученици от I до XII клас. Конкурсът се организира със съдействието на Представителството на Россътрудничество в България (Руски културно-информационен център – гр. София) и е посветен на 12 април – Международния ден на авиацията и космонавтиката и 60 години от първия полет на човек в космоса. Крайният срок за изпращане на творбите е 20 март 2021 г.

Моля да запознаете учениците и учителите от поверената Ви образователна институция с условията за участие в конкурса.

 

Приложение:

  1. Регламент на Национален ученически конкурс за рисунка „Космосът и ние“.
  2. Заявка за участие.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД