Национален ученически фестивал за буктрейлъри

Изх. № РУО1- 2469/29.01.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-2155/27.01.2020 г. Ви уведомявам, че 105. СУ „Атанас Далчев“ организира Национален ученически фестивал  за буктрейлъри, който ще се проведе на 02.04.2020 г, и предназначен за отделни ученици, групи от ученици или цели класове от средните училища. Участниците следва да се регистрират в срок до 01.03.2020 г. чрез онлайн формуляр, активен на адрес: www.booktrailerfilmfestival.eu/login_register.php

Допълнителна информация може да намерите на: www.105sou.eu  в края на месец февруари, на email: [email protected] и на тел.: 0878939710

Моля да информирате заинтересованите учители и ученици от повереното Ви училище.

Приложение: Изисквания за буктрейлърите. (prilojenie-booktrailer)

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД