Национална кампания „Да бъдеш Баща“ за отбелязване на международния Ден на бащата

Изх. № РУО1-22574/14.06.2022 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА                                                                        

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-21811/10.06.2022 г. относно Националната кампания „Да бъдеш Баща“ (http://mencare.bg/), Ви уведомявам, че Асоциация „Родители“ (https://roditeli.org/)  организира отбелязване на международния Ден на бащата (19.06.2022 г.) за осма поредна година. В инициативите могат да участват детски градини и училища, които да проведат забавни и интересни дейности за деца и бащи. Традиционно Денят се отбелязва в третата неделя на месец юни, но дейности могат да бъдат проведени и в други дни.

За въпроси и повече информация: Давид Кюранов, координатор на Национална кампания „Да бъдеш Баща“, тел. 0888 714 785, имейл [email protected].

 

Приложение:

  1. Материали, подготвени от Асоциация „Родители“ за отбелязване на международния Ден на бащата (1, 2, 3, 4, 5, 6).

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД