Национална ученическа конференция „Българското възраждане и духовната пробуда на моя роден град/край“

Изх. № РУО1-12372/ 16.04.2024 г.

 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-12222/15.04.2024 г. Ви уведомявам, че СУ „Георги Стойков Раковски“ – гр. Котел, със съдействието на Регионално управление на образованието – Сливен и на Община Котел организира Национална ученическа конференция за ученици от VIII до XII клас на тема „Българското възраждане и духовната пробуда на моя роден град/край“.

Конференцията ще се проведе в периода 31.10 – 02.11.2024 г. Срок за подаване на заявки за участие – 30.05.2024 г., на електронен адрес: [email protected]

Моля да сведете информацията на вниманието на учителите и учениците от повереното Ви училище.

 

Приложения:

  1. Регламент.
  2. Заявка за участие.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК РУО

СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД02-1203/09.04.2024 г.

на началника на РУО – София-град)