НАЦИОНАЛНА УЧЕНИЧЕСКА ФИЛОСОФСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЧОВЕК.СВЯТ“- ГР. БУРГАС

Изх. № РУО1 – 888/06.01.21г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на РУО – Бургас, с вх. № РУО1-369/05.01.2021 г., Ви уведомявам, че РУО – Бургас  за поредна година организира Национална ученическа философска конференция „Човек.Свят“.

Конференцията  e включена в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за 2020/2021 г. на МОН и  ще се проведе  в  гр. Бургас на 18.03.2021 г. и 19.03. 2021 г.  с домакин СУ „Епископ Константин Преславски“.

 

Приложениe:

 

 1. Методическо указание
 2. Програма
 3. Регистрационна карта 

   

  Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

  НАЧАЛНИК НА РУО

  СОФИЯ-ГРАД