Национални дни за учене през целия живот – 14 до 16 декември 2021 г.

Изх. № РУО1-40281/06.12.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ И

УЧИЩАТА, В КОИТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОБУЧЕНИЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-414/03.12.2021 г., вх. № РУО1- 39834/03.12.2021 г., Ви уведомявам, че в качеството си на бенефициент по проект  № 614188ЕРР-1-2019-1-BG-EPPkA3-AL-AGENDA „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на върастни”,  Министерство на образованието и науката с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм+” на  ЕС организира Национални дни за учене през целия живот, които ще се проведат от 14 до 16 декември 2021 г. Поканени за участие са представители на различни институции и организации от сектора за учене на възрастни.

Във връзка с въведените противоепидемични мерки различните инициативи ще се проведат хибридно — онлайн и срещи на място, като ще се прилагат изискванията, определени в  заповед № РД-01-973/26.112021 на министьра на здравеопазването – участието на живо  в събития ще се допуска само за лица, които са ваксинирани или преболедували COVID-19, или разполагат с резултат от изследване, удостоверено с валидни документи за ваксинация, или   представят отрицателен  резултат от проведено  до 72 часа преди влизане в  обекта/мероприятието изследване, или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието), удостоверено чрез валиден документ, или удостоверение за  наличие на антитела срещу SARS-CoV-2.

Поради необходимост от осигуряване на необходимия брой  билети, моля желаещите да посетят спектакъла „Грамофонът“ до 08.12.2021 г. да попълнят следния линк: https://forms.gle/nh5mEqfo38cn9rTH8

За допълнителна информация: Катя Станоева — тел. 0888 522 823 или 02/9217 732 — Дирекция „Връзки с обществеността и протокол“, МОН

Приложение:

  1. Програма.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД