Национално онлайн състезание по информатика „Д-р Младен Манев“ – Габрово

Изх. № РУО1 – 27509/30.08.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на РУО – Габрово с вх. № РУО 1-27131/24.08.2021 г. Ви уведомявам, че Природоматематическа гимназия „Акад. Иван Гюзелев” организира на 2 септември 2021 г. от 9:00 часа Национално онлайн състезание по информатика „Д-р Младен Манев“.

В него могат да участват всички ученици от страната, явили се на Областния кръг на Националната олимпиада по информатика през настоящата година и получили положителен брой точки в класирането.

За повече информация: https://info-gabrovo.com/.

Приложение:

  1. Регламент на състезанието.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД