Заповед № РД-01-733/27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването

Рег. № РУО1-27580/ 30.08.2021 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение Заповед № РД-01-733/27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 01.09.2021 г. до 30.11.2021 г.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА
РУО – СОФИЯ-ГРАД