Номиниране на доброволчески младежки инициативи

Изх. № РУО1-36781/04.10.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-36644/04.10.2022 г. Ви уведомявам, че Министерство на младежта и спорта изготвя Бяла книга за младежко доброволчество.

Инициативата е свързана с обявяване на 2022 година за Европейска година на младежта и предстоящо номиниране на доброволчески младежки инициативи.

Предложенията за номинация е необходимо да се изпратят до 10 октомври 2022 г. на имейл адрес: [email protected] с приложен линк от  попълнен формуляр за номинации https://forms.gle/mV14QfCWTZEorzAU9

 

Приложения:

  1. Обява и формуляр.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД