Образци на документи

Документи за учебната 2019-2020 година

Учебни планове

Включване на деца в самостоятелна организация на педагогическо взаимодействие

 Заявление за включване в самостоятелна организация на педагогическо взаимодействие на дете

 Декларация за осигурени условия за провеждане на обучението на дете в съответствие с целите на предучилищното образование по чл. 5 от ЗПУО

 Декларация по чл.18, ал.3, т.3 от Наредба №5/03.06.2016 г. на МОН за предучилищното образование за наличие на среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на детето

 Правила за работа на експертната комисия съгласно чл. 67, ал. 2 от закона за предучилищно и училищно образование и чл. 18, ал. 2 от Наредба №5/03.06.2016 г. за предучилищното образование за включване на деца в самостоятелна организация на педагогическо взаимодействие

График за работа на експертната комисия съгласно чл. 67, ал. 2 от закона за предучилищно и училищно образование и чл. 18, ал. 2 от Наредба №5/03.06.2016 г. за предучилищното образование за включване на деца в самостоятелна организация на педагогическо взаимодействие

 

Включване на ученици в самостоятелна форма на обучение

Задължителна учебна документация

 Образец на формуляр-заявка за задължителната документация за края на учебната 2022/ 2023 година

 Образец на формуляр-заявка за задължителната документация за началото на учебната 2022/ 2023 година

 Образец на формуляр-заявка за задължителната документация за края на учебната 2021/ 2022 година

 Образец на формуляр-заявка за задължителната документация за началото на учебната 2021/ 2022 година

Процедура за подаване на заявки и образец на формуляр-заявка и на „Списък на самостоятелните платци“ за документите от задължителната документация за края на учебната 2020/2021 година

  Образец на формуляр-заявка за документите от задължителната документация за началото на учебната 2020/2021 година.

 Образец на формуляр-заявка за задължителната документация за края на учебната 2019/ 2020 година

 Образец на формуляр-заявка за задължителната документация за началото на учебната 2019/ 2020 година

 Образец на формуляр-заявка за задължителната документация за края на учебната 2018/ 2019 година

 Образец на формуляр-заявка за задължителната документация за началото на учебната 2018/ 2019 година

Данни за образователната институция – във връзка с издаване на удостоверение „Apostille“