Нощ на книгите с Хари Потър

Изх. № РУО1 – 1527/12.01.22г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на издателство „Егмонт“ с вх. №РУО1-439/07.01.2022 г. моля да запознаете учителите и учениците от повереното Ви училище с поканата за участие в Нощ на книгите за Хари Потър, която ще се проведе на 3 февруари 2022 г.

 

Приложение:

  1. Организационен пакет.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД