Информационен бюлетин на Нов български университет.

 

Изх. № РУО1 – 1948/13.01.22г.

 

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-560/07.01.2021 г. предоставям на Вашето внимание кандидатстудентски информационен бюлетин на Нов български университет.

 

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД