НП „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“

Изх. № РУО1-29448/15.10.2019 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ

УЧИЛИЩА, ВКЛЮЧЕНИ В

НП „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО 1-29225/14.10.2019 г. приложено Ви изпращам Правила за изпълнение на НП „Иновации в действие“ и протоколи към тях.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД