Областно представяне на Национална конференция „Хуманизъм и вяра“

Изх. № РУО1- 4071/ 14.02.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН вх. № РУО1-798/ 14.01.2020 г. на г-жа Таня Михайлова – заместник-министър на образованието и науката, относно провеждане през м. април 2020 г. на Национална конференция „Хуманизъм и вяра“ за разпространение на добри практики в областта на духовността и нравственото възпитание на децата и учениците съвместно със Синдиката на българските учители, напомням и уточнявам,  че областното представяне ще се проведе на 17.02.2020 г., понеделник, от 15,00 ч., в залата на Софийската митрополия, ул. „Калоян“ № 7.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ – ГРАД