Епистоларен конкурс

Изх. № РУО1-4041/14.02.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

По традиция всяка година „Български пощи“ ЕАД организира епистоларен конкурс за млади хора на възраст до 15 години. Темата на 49-ия епистоларен конкурс е: „Напиши писмо до възрастен човек за света, в който живеем“.

Моля да информирате учениците от Вашето училище и да съдействате за изявата им.

 

Приложения:

Правила за организиране и провеждане на епистоларен конкурс – правила

Образец на декларация – декларация

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД