Обучение на тема „Функционална оценка на специалните образователни потребности (СОП) на ученици със СОП“

Изх. № РУО1-11684/21.03.2022 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Годишния план за учебната 2021/2022 г. РУО – София-град, съвместно с Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град, организира онлайн обучения на ЕПЛР на тема „Функционална оценка на  специалните образователни потребности на децата и учениците със СОП“, както следва:

  1. За членове на ЕПЛР от детски градини и начален етап от училища, обучението ще се проведе от 13.00 ч на 30.03.2022 г., с линк за регистрация https://docs.google.com/forms/d/1JAOe8BYscITPVLztqX0SG9jCKjB6CeeM4ohrm8JIY2k/edit
  2. За членове на ЕПЛР от прогимназиален и гимназиален етап от училище, обучението ще се проведе от 13.00 ч. на 31.03.2022 г., с линк за регистрация https://docs.google.com/forms/d/14MVq2QgyjF5PdJGgijs_5U8OZij3fXZXjKaoKjDZkfU/edit

Моля своевременно да информирате за обученията членове на ЕПЛР от поверената Ви образователна институция.

Регистрацията за участие е до 25.03.2022 г., като се допуска по един представител от детска градина/училище. Линк с подробности за обучението ще бъде предоставен на участниците, след тяхната регистрация.

За повече информация: РЦПППО – София-град, Калина Христова, имейл: [email protected]

 

Приложения:

  1. Програма за обучение на ЕПЛР от детски градини и начален етап от училища.
  2. Програма за обучение на ЕПЛР от прогимназиален и гимназиален етап от училища.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД 02-851/17.03.2022 г.

на началника на РУО – София-град)