Обучение на учители от гимназиален етап на тема „Медийна и информационна грамотност“

Изх. № РУО1-1507/20.01.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-719/14.01.2020 г. Ви уведомявам, че Асоциация за развитие на София организира безплатно обучение на учители от гимназиален етап на тема „Медийна и функционална грамотност“. Курсът ще се проведе на 5 февруари 2020 г. в СофияЛаб, ул. Сердика №1, ет.3. Обучителната програма е изготвена от международен екип от експерти в рамките на проект „Включващи общности чрез образование за медийна грамотност и критично мислене“, съфинансиран по програма „Еразъм“ на ЕС.

За целите на обучението е необходимо участниците да носят преносим компютър.

За участие в обучението е необходимо да се направи онлайн регистрация до 31.01.2020 г. на адрес: http://bit.ly/36R8T6t

Повече информация за проекта можете да намерите на адрес: http://in-eduproject.eu/

Лице за контакт – Деница Лозанова, телефон 0879651040, email- [email protected]

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД