Конференция „Какво научихме за подкрепата на директори и учители при въвеждането на компетентностния подход“

Изх. № РУО 1-35322/21.10.2021 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ  

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с  писмо на МОН с № 9105-368/21.10.2021 г. с вх. № РУО1-35313/21.10.2021 г. Ви уведомявам, че Министерството на образованието и науката, РУО – Враца, РУО — София-област, РУО – Пловдив и Фондация ”Заедно в час“ реализираха програма ‘Компетентности“ 2020 – 2021 в два модула: Модул 1 (за учители и директори) и Модул 2 (за експерти в РУО). Предстоят финалните конференции за споделяне на опит и разпространение на резултатите.

Конференция по Модул на тема: „Какво научихме за подкрепата на директори и учители при въвеждането на компетентностния подход?“ ще се състои на 22.10.2021 година (петък) от 13:30 до 16:30 часа в платформата Пот. Целта на конференцията е споделяне на работещи практики, изводи и предложения за подкрепа на учители при въвеждането на компетентностния подход.

За регистрация на адрес:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSco5U9hkQTPlLQOukspJxUUlZYmiRELlVfWOhRvLTYreXm5Yw/viewform

 

Приложение:

Програма за конференция „Какво научихме за подкрепата на директори и учители при въвеждането на компетентностния подход?“ на 22 октомври 2021 г. (петьк) от 13:30 до 16:30 часа; Представяне на Модул 1 на програма ”Компетентности”, изводи и препоръки (обобщение).

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД