Обучения по проект „Информационни кампании за повишаване на осведомеността за последиците от радикализацията“

Изх. № РУО 1- 5240/26.02.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1- 5138/25.02.2020 г. Ви уведомявам, че Държавна агенция „Национална сигурност“ организира обучения по проект „Информационни кампании за повишаване на осведомеността за последиците от радикализацията“. Обученията са безплатни и ще се проведат в гр.София, бул. „Г.С.Раковски“№108, зала на Федерация на научно-техническите съюзи по приложената програма.

Периодът на провеждане е както следва:

  • на 2 април 2020 г. – 5 участници от София-град / директори, заместник-директори, психолози, педагогически съветници/;
  • на 3 април 2020 г. – 5 участници от София-град / директори, заместник-директори, психолози, педагогически съветници/.

Моля директорите, които ще се включат лично или чрез осигурен представител от училището да изпратят информация /име и фамилия, училище и длъжност/ на адрес – [email protected] в срок до 04.03.2020 г. като посочат датата, за която желаят да се включат.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Програма на обучение

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД