Обучителен семинар на тема: „Развитие на позитивна училищна култура“

Изх. № РУО1-25700/23.09.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Държавната агенция закрила на детето в партньорство с Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” и РУО – София-град организира обучителен семинар на тема: „Развитие на позитивна училищна култура“ с възможност за присъждане на квалификационен кредит.

Семинарът е подходящ за училищни екипи – психолози, педагогически съветници, ръководители на образователни институции.

Период на провеждане: 6 – 8 октомври 2020 г.

Място: х-л Рила, к. к. Боровец.

Презентатори и модератори в отделните панели са представители на: Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, кризисни психолози и експерти от ДАЗД, МОН, РУО – София-град и РЦ ПППО София-град.

Попълването на регистрационната форма за участие ще е възможно до запълване на местата. Събитието е съобразено с всички мерки в условията на епидемиологична обстановка.

 

Приложения:

  1. Програма на семинара.
  2. Настаняване.
  3. Ковид-програмата като политика на хотела.
  4. Заявка за участие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД 02-2121/17.09.2020 г.

на началника на РУО – София-град)