Общински кръг на Национално състезание „Ключът на музиката“

Изх. № РУО1-2617/19.01.2021 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-18/15.01.2021 г.,  вх. № РУО 1-02380/18.01.2021 г., относно общинския кръг на Националното състезание „Ключът на музиката“ за ученици от IV, V, VI, VII и X клас, който ще се проведе на 22 януари 2021 г., Ви уведомявам, че изпитните материали ще са достъпни в електронната платформа https://competitions.mon.bg . Влизането в нея е препоръчително да става през Internet Explorer. Достъпът до изпитните материали (в деня на състезанието) се осъществява по следния начин:

  1. 1. Звуковите файлове се свалят на компютъра от бутон „Свали/Save“. Появява се прозорец, в който има три бутона: „Отвори/Open“, „Запиши/Save“ и „Отказ/Cancel“.
  2. Избира се бутонът „Запиши/Save“. По този начин файлът ще се изтегли в подходящ за възпроизвеждане формат – mp3.
  3. Текстовият документ – „Работен лист“, се сваля от бутона „Свали/Save“. Възможно е документът да се отвори направо на компютъра или да изиска същата последователност от действия, както при звуковите файлове.
  4. Текстовите документи – протоколи/критерии и др., се свалят от бутона „Свали/Save“. Възможно е документът да се отвори направо на компютъра или да изиска същата последователност от действия, както при другите случаи.

За училищата, които по обективни причини не могат да организират провеждане на общинския кръг на състезанието присъствено, а това се налага да се направи от разстояние в електронна среда, e препоръчително да се възползват от възможностите на одобрените за работа електронни платформи Microsoft Teams, Google-G Suite for Education, Школо.bg – Виртуална класна стая. Указанията за провеждане на състезанието са дадени в Приложение № 1 – Организация на Национално състезание „Ключът на музиката“. Дейностите в указанието са съобразени с официалния старт на „Ключът на музиката“ – 10:00 часа. В условията на провеждане на състезанието в електронна среда са възможни закъснения от началния час. При тези обстоятелства е важно да се спазва продължителността съгласно регламента на състезанието плюс 10 минути. Останалите дейности, свързани с проверка, оценка, класиране и предаване, следват регламента на състезанието.

Училищата, които са участвали в състезанието следва:

  • в срок до 22.01.2021 г., след приключване на състезателния ден, да изпратят в РУО – София-град информация относно броя на участвалите ученици в общинския кръг и начина на провеждане на състезанието на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/1mmhjPFnOtYI0EdG_avzCPd8SZk4kTjVmbz6G4T0A4lY/edit

  • в срок до 02.2021 г. да изпратят съгласно регламента на състезанието, протокол за явилите се участници в училищния кръг и техните резултати и протокол за класираните за областния кръг ученици и техните резултати. Документите се изпращат в електронен формат, както и сканирани, заверени с подпис и печат от директора на училището, в МОН на електронен адрес: [email protected] , а така също и до РУО – София-град на електронен адрес: [email protected] .

 

Напомням за необходимостта от стриктно спазване на противоепидемичните мерки при организиране и провежданетна състезанието.

 

Желая успех на всички участници!

 

Приложения:

  1. Приложение № 1 – Организация на Национално състезание „Ключът на музиката“.
  2. Регламент на Национално състезание „Ключът на музиката“.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД