Обява за междуучилищна среща по проект „Подкрепа за успех“

Изх. № РУО1-23097/16.06.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо №9105/01.06.2022 г. на МОН с вх. №РУО1-20506/01.06.2022 г., Ви уведомявам, че на 21.06.2022 г. от 11 часа в сградата на Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника ще се проведе междуучилищна дейност по проект „Подкрепа за успех“. Програмата включва викторина на тема „Заедно можем повече“ с участието на ученици от ПГ по ПСТТ и ПГТКИ.

 

Приложение: Програма за междуучилищна дейност по проект „Подкрепа за успех“ с участието на ученици от ПГ по ПСТТ и ПГТКИ

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД