Обява за междуучилищна среща по проект „Подкрепа за успех“

                                   

Изх. № РУО1-23868/21.06.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо № 9105-215/01.06.2022 г. на МОН с вх. № РУО1-20506/01.06.2022 г., Ви уведомявам, че на 22.06.2022 г. от 10:00 часа в сградата на 123. СУ „Ст. Стамболов“ ще се проведе междуучилищна дейност по проект „Подкрепа за успех“ с ученици от Софийска гимназия по хлебни и сладкарски технологии и 123. СУ „Ст. Стамболов“. Програмата включва Творческо ателие за изработване на бисквити с декорация и фолклорна програма.

Приложение: Програма за междуучилищна дейност по проект „Подкрепа за успех“ с участието на ученици от 123. СУ и СГХСТ

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД