Онлайн дискусия „Старт в професията учител (по немски език)“ на Гьоте-институт

Изх. № РУО1-8384/15.03.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-7920/10.03.2021 г. Ви уведомявам, чe Гьоте-институт България кани заинтересовани учители, директори и студенти на онлайн дискусия по проблемите на обучението на учители и старта им в професията на 17.03.2021 г. от 12.00 до 13.00 ч.

На събитието ще бъде представена публикацията на проект „Старт в професията учител по немски език“, резултатите и препоръките от натрупания опит. В експертния разговор ще се включат представители на Министерство на образованието и науката, университетски преподаватели, начинаещи учители и ментори, а след това и останалите участници ще могат да задават въпроси и да вземат отношение по темата.

За да се включите в онлайн събитието, следва да изпратите имейл на [email protected] , след което ще получите линк за присъединяване.

 

Приложениe:

  1. Покана.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД