Организация и провеждане на националния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда на 18 и 19 март 2023 г. в Стара Загора

Изх. № РУО1-6223/ 07.03.2023 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-4059/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2022/2023 година, Ви уведомявам, че от 17 до 19 март 2023 г. в град Стара Загора ще се проведе националния кръг на  LV Национална олимпиада по химия и опазване на околната среда. Организатори са Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието – Стара Загора, Община Стара Загора и Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина (НПГВМ) „Иван Павлов“, град Стара Загора.

I. Организационни дейности. Регистриране на участниците и откриване на олимпиадата – 17.03.2023 г.

 1. Училищата с класирани ученици изпращат в срок 10.03.2023 г. на e-mail: [email protected] заявка (по приложения образец) за потвърждаване на участието в олимпиадата, в която вписват пълно и точно трите имена на класираните ученици, имената на учителите, които ги подготвят, и ръководителите/придружителите на учениците в дните на олимпиадата. Посочват се телефон за връзка с ръководителите, брой на нощувките, участие в официалната вечеря и в организираните културни мероприятия.
 2. За настаняване на участниците са осигурени нощувки на преференциални цени в хотел „Верея“, гр. Стара Загора, ул. „Захари Княжески“ № 52. Хотелът предлага двойни стаи. Цената за нощувка, с включена закуска, за стая е 90 лв. Ръководителите на участниците лично извършват резервация в хотела чрез телефоните на рецепция: 042/626 728 или 042/919 373 или чрез електронна поща: [email protected]
 3. Настаняването в хотела се извършва от 14:00 ч. до 17:30 ч. на 17.03.2023 г. Заплащането на нощувките се извършва при настаняване в хотела. Командировъчните разходи са за сметка на изпращащата страна. За издаването на фактури е необходимо да бъдат предоставени точните данни на изпращащата страна.
 4. Регистрацията на участниците в олимпиадата се извършва от 16:00 ч. до 17:30 ч. във фоайето на хотел „Верея“. Ръководителите на отборите предоставят на организаторите на хартиен носител:
  • Списък с трите имена на учениците, клас, училище и населено място, който е с подпис на директора и печат на училището.
  • Копия на входираните декларации по т. 11 от Правилата за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезание за информирано съгласие от родителите за публикуване/непубликуване на резултатите (оригиналите се съхраняват в училището, в което се обучава ученикът).
 5. Официалното откриване на финалния кръг ще се проведе в Зала № 1 на хотел „Верея“ от 18:00 ч.
 6. Веднага след официалното откриване на олимпиадата ще се проведе техническа конференция с ръководителите на отборите.
 7. Официалната вечеря за ръководителите и националната комисия на олимпиадата е от 20:00 ч. в ресторанта на хотел „Верея“. Заплащането е на място.

II. Провеждане на теоретичния кръг на олимпиадата – 18.03.2023 г.

 1. Теоретичният кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда ще се проведе от 08:00 ч. в Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина (НПГВМ) „Иван Павлов“, гр. Стара Загора, Индустриална зона, бул. „Св. Патриарх Евтимий“ № 21.
 2. Учениците трябва да пристигнат до сградата на НПГВМ „Иван Павлов“ не по-късно от 07:30 ч. За участниците от страната, които нямат собствен транспорт, са осигурени автобуси, които ще тръгнат в 07:00 ч. от паркинга на хотел „Верея“.
 3. Допускането на учениците до състезателните зали ще се извършва само след представяне на документ за самоличност или ученическа лична карта със снимка.
 4. Продължителността на теоретичния кръг на олимпиадата е:
  • за I, II, III и IV състезателна група – 4 астрономически часа;
  • за V състезателна група – 5 астрономически часа.

След приключване на състезателния кръг е осигурен транспорт за придвижване обратно до хотела.

 1. В дните на олимпиадата не са организирани обяд и вечеря за участниците, но в близост до хотел „Верея“, който е разположен в централната част на град Стара Загора, се намират множество заведения за хранене и ресторанти.

III. Провеждане на експерименталния кръг на олимпиадата – 19.03.2023 г.

 1. Експерименталният кръг на олимпиадата ще се проведе от 08:00 ч. в сградата на НПГВМ „Иван Павлов“;
 2. В експерименталния кръг участват само учениците от V състезателна група. Учениците трябва да пристигнат до сградата на НПГВМ „Иван Павлов“ не по-късно от 07:30 ч. За участниците от страната, които нямат собствен транспорт, са осигурени автобуси, които ще тръгнат в 07:00 ч. от паркинга на хотел „Верея“.
 3. Всеки участник в експерименталния кръг трябва да си е осигурил подходящо облекло – бяла престилка, защитни очила и ръкавици (латексови, нитрилни, винилни и други).
 4. Експерименталният кръг е с продължителност три астрономически часа.
 5. След приключване на експерименталния кръг е осигурен транспорт за придвижване обратно до хотела.

IV. Посещения на екологични и културни институции в град Стара Загора

За организиране на свободното време на учениците и техните ръководители Община Стара Загора и училището домакин осигуряват възможност за посещения с беседа, подготвена за участниците в олимпиадата, в музеите на град Стара Загора и в Спасителния център за диви животни на Сдружение „Зелени Балкани“.

Реализирането на посещенията с беседа ще се извършва на малки групи, поради което е необходимо предварително в заявката за участие ръководителите да посочат музеите, които желаят да посетят с техните ученици. На техническата конференция ще бъдат оповестени часовете за посещение и разпределението по групи за съответните заявени места:

 • Художествена галерия – Стара Загора – безплатно посещение;
 • Спасителния център за диви животни – безплатно посещение;
 • Регионален исторически музей с антична улица (беседа с продължителност 1 ч. и 30 мин.) – входна такса за ученици 2.00 лв., за възрастни – 7.00 лв.;
 • Музей „Неолитни жилища“ (беседа с продължителност 1 ч.) – входна такса за ученици 2.00 лв., за възрастни – 7 лв.;
 • Къща-музей „Гео Милев“ (беседа с продължителност 1 ч.) – входна такса за ученици 2.00 лв., за възрастни – 4 лв.
 • Зоопарк Стара Загора – за група над 15 посетители – входна такса по 2.00 лв.

V. Закриване на Националната олимпиада.

Обявяването на класирането на учениците, награждаването на победителите и официалното закриване на LV Национална олимпиада по химия и опазване на околната среда е от 19:00 ч. на 19.03.2023 г. в Зала № 1 на хотел „Верея“.

Закриването на олимпиадата и награждаването на участниците от Националната комисия е официален завършек на усилията, които са положили за подготовка учениците и техните учители по химия през учебната година, довели до класиране във финалната фаза на състезанието. В тази връзка следва директорите на училища да организират така командировката на участниците в олимпиадата, че да осигурят тяхното присъствие на официалното обявяване на резултатите.

За допълнителни въпроси: Кузман Кузманов – старши експерт по природни науки и екология в РУО – Стара Загора, електронна поща: [email protected], тел: 0879 833 260.

 

Приложения:

 1. Образец на заявка за потвърждаване на участие в националния кръг на олимпиада.
 2. Програма на дейностите на олимпиадата.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД