Открита педагогическа практика по английски език

Изх. № РУО1-10037/07.03.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2021/2022 година, Ви уведомявам, че на 17.03.2022 г. от 08:20 ч. в IXа клас на 133. СУ „А. С. Пушкин“, чрез платформата Google Meet, ще се проведе открита педагогическа практика за учители по английски език на тема „Прилагане на интерактивни методи в  чуждоезиковото обучение в първи гимназиален етап“ –  ”Dystopia-fictional reality?’, с учител Илияна Георгиева.

Моля да уведомите учителите по английски език в повереното Ви училище и при интерес от тяхна страна да осигурите присъствието им, без нарушаване на учебния процес.

Желаещите да присъстват следва в срок до 15.03.2022 г. да попълнят следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzdZNdvCZMcG03p-jPNHYosgSwflScRYlMTH85R0U6JpUbnA/viewform?usp=sf_link

Заявилите желание за участие учители ще получат по имейл код за достъп.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД