Открита педагогическа практика по немски език във 2.АЕГ „Томас Джеферсън“

Изх. № РУО1-609/ 09.01.2024 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2023/2024 година Ви уведомявам, че на 19.01.2024 г. от 13:30 ч. в ХII “в“ клас във 2.АЕГ „Томас Джеферсън“ ще се проведе открита педагогическа практика по немски език на тема „Прилагане на учебните програми по профилирана подготовка в обучението по чужд език”, с урок на тема „Немски език в света на съвременната немска юношеска литература –  Традиции и иновация при работа с езика в разказите на Леонард Тома по примера на разказа „Червеният автомобил“ („Das rote Auto“)», с учител Татяна Славова.

Моля да уведомите учителите по чужд език в повереното Ви училище и при интерес от тяхна страна да осигурите присъствието им, без нарушаване на учебния процес.

Желаещите да присъстват следва да се регистрират в срок до 16:00 ч. на 17.01.2024 г.,  като попълнят формуляра за участие на следния линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeseVgAOyf1WAtznMR5SOFNs42hPNa02tA5C1XyGlr5SEjDbw/viewform?usp=sf_link

Учителите, попълнили формуляра, ще получат потвърждение на посочения имейл на 18.01.2024 г.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД