Открита педагогическа практика

Изх. № РУО1-7671/09.03.2021 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2020/2021 година, Ви уведомявам, че на 22.03.2021 г. от 09:05 ч. до 09.45 ч. в 112. ОУ „Стоян Заимов“ – район Оборище, чрез платформата Microsoft Teams ще се проведе открита педагогическа практика за учители в начален етап на тема „Лице и число на глагола“ с учител Нина Пирнарева.

Моля да уведомите учителите от начален етап в повереното Ви училище и при интерес от тяхна страна да осигурите присъствието им, без нарушаване на учебния процес.

Желаещите да присъстват следва да изпратят съобщение до 19.03.2021 г. на eлектронна поща с адрес: [email protected]

Заявилите желание за участие учители ще получат по имейл код за достъп.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД