Откритото първенство на София по информатика (пролетно издание)

Изх. № РУО1-7608/06.03.2024 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на заповед № РД01-152/05.03.2024 г. на началника на РУО – София-град на 23.03.2024 г. от 08:30 ч. в СМГ „Паисий Хилендарски“ – район Оборище, ул. „Искър” 61, ще се проведе Откритото първенство на София по информатика (пролетно издание). Организатори на първенството са РУО – София-град, СМГ „Паисий Хилендарски“ и SAP Labs България. Наградите са осигурени от SAP Labs България.

Желаещите да участват в Откритото първенство на София по информатика (пролетно издание) трябва да попълнят регистрационна форма на електронен адрес: https://sofiacode.com/sti/ до 24:00 часа на 17.03.2024 г.

Допускането на учениците до участие в първенството ще се осъществява само след представяне на документ за самоличност (лична карта или ученическа карта).

За участието си в Откритото първенство на София по информатика ученикът, в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, предварително подава декларация за информираност и съгласие по утвърдени образци на МОН.

За актуална информация следете сайта на първенството: https://sofiacode.com/sti/.

НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ ПОЖЕЛАВАМ УСПЕШНО ПРЕДСТАВЯНЕ!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД