Резултати на учениците от областния кръг на олимпиадата по испански език

Изх. № РУО1-7610/06.03.2024 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че резултатите на учениците от областния кръг на олимпиадата по испански език са обявени на сайта на 164. ГПИЕ:

https://www.ibbcervantes-bg.com/?cid=2&NewsId=239

Резултатите на класираните ученици за национален кръг на олимпиадата по испански език са обявени на сайта на МОН: https://www.mon.bg/bg/100161

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД