Подписване на карта за оценяване на резултатите от труда на директора

Изх. № РУО1-26218/28.09.2020г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с реализиране на условията и реда за определяне на допълнителното трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда на педагогическия персонал по Наредба № 4 от 20.04.2017 г. на МОН за нормиране и заплащане на труда, Ви уведомявам, че на 30.09.2020 г. /сряда / от 14:30 ч. до 16:30 ч. е необходимо да се явите в РУО – София-град при старши експерта по организация на средното образование за Вашия район или старши експерта по професионално образование и обучение за подписване на Карта за оценяване на резултатите от труда на директора за учебната 2019/2020 година, както следва:

 

 

Старши експерт по организация на средното образование: Стая: Райони за общинските неспециализирани училища:
Боянка Кънева 515 Връбница, Надежда, Оборище, Панчарево, Подуяне и Сердика
Ваня Станчева 515 Банкя, Възраждане, Искър, Лозенец, Нови Искър и Слатина
Вилма Доминикова 512 Витоша, Илинден, Красна поляна, Младост, Студентски и Триадица
Кристина Габровска 506 Изгрев, Красно село, Кремиковци, Люлин, Овча купел и Средец
Старши експерт по професионално образование и обучение:

инж. Златка Иванова

410  

 

Държавни образователни институции

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД