Европейска футболна седмица на Спешъл Олимпикс‘ 2020 в рамките на Европейската седмица на спорта

Изх. № РУО1- 26288/28.09.2020 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ  ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-26139/25.09.2020 г. Ви уведомявам, че Спешъл Олимпикс България продължава кампанията ДА ИГРАЕМ ЗАЕДНО! и Европейската футболна седмица, която стартира в рамките на Европейската седмица на спорта.

Юбилейното XX издание на Европейската футболна седмица #EFW2020 на Спешъл Олимпикс се провежда в партньорство с UEFA, EFDN, iCoachКids. В България Европейската футболна седмица на Спешъл Олимпикс‘ 2020 се провежда под патронажа на Министъра на младежта и спорта и подкрепата на Министерство на образованието и науката и Българския футболен съюз.

Повече информация може да намерите в приложеното писмо от Спешъл Олимпикс България.

 

Приложение:

Писмо от Спешъл Олимпикс България

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО                                        

СОФИЯ-ГРАД