Покана за Академична конференция „Консултативни компетентности“- 02-04 юни 2023 г.

Изх. № РУО1 – 4396/20.02.2023 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-2287/27.01.2023 г., приложено Ви изпращам покана от СУ „Св. Кл. Охридски“ за участие в Академична конференция „Консултативни компетентности“, която ще се проведе в периода 2-4 юни 2023 г.

Заявките за участие и резюметата (до 200 думи) се изпращат до 30 март 2023 г. чрез регистрационния онлайн формуляр, достъпен на адрес: https://tinyurl.com/bdhmyhmp

Информация за конференцията ще бъде публикува на сайта: www.counselingcompetencies.wordpress.com За допълнителна информация можете да  пишете на следния електронен адрес: [email protected]

Не се изисква такса за участие в конференцията. Окончателната програма на конференцията ще бъде предоставена на участниците не по-късно от 02.05. 2023 г.

 

Приложениe:

 

  1. Покана за Академична конференция „Консултативни компетентности“

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО-СОФИЯ-ГРАД