Покана за благотворителен концерт на учениците от Софийска духовна семинария „Св. Йоан Рилски“

Изх. №РУО1-19281/25.05.2022 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-19116/23.05.2022 г., приложено Ви изпращам покана за благотворителен концерт на учениците от Софийска духовна семинария „Св. Йоан Рилски“ под надслов „От деца за деца“, който ще се проведе на 28 май 2022 г. от 18:00 ч. в залата на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“. Събраните средства ще се използват за продължаване на пълноценния образователен процес на украинските деца в България.

 

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД