Покана за Национална конференция „Гражданското образование – постижения и предизвикателства“ – 18-19 март 2022 г.

Изх. № РУО1-4751/24.01.2022 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо на Инициативен комитет, с вх. № РУО1-4329/24.01.2022 г., приложено Ви изпращам покана за участие в онлайн Национална конференция по гражданско образование „Гражданското образование – постижения и предизвикателства“, която ще се състои на 18-19 март 2022 г.

Заявките за участие и кратко описание на начина и формата на участие (до 200 думи) се изпращат до 21 февруари 2022 г. чрез регистрационния формуляр, достъпен на следния адрес: https://docs.google.com/forms/d/1p7QVEstAckmSTxVOSmrWAGW-YoHM1vQXwWOPoJwEvQ4/edit

Повече информация можете да намерите на сайта на конференцията: https://civiceducation2022.wordpress.com/

Приложение:

1.Покана за Национална конференция „Гражданското образование – постижения и предизвикателства“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД