Покана за участие в литературен конкурс „Писмо до моя Герой“ и конкурс за комикс „Коледна история“

Изх. № РУО1-35524/25.10.2021 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-35288/21.10.2021 г. приложено Ви изпращам покана за участие в литературен конкурс на тема „Писмо до моя Герой“ и покана за конкурс за изработване на комикс „Коледна история“. Конкурсите са организирани от читалище „Св. св. Кирил и Методий 1985“ – гр. Бургас, и са насочени към ученици от I до XII клас.

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурсите да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

 

Приложения:

  1. Регламент на литературен конкурс „Писмо до моя Герой“.
  2. Регламент на конкурс за комикс „Коледна история“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД