Попълване на база-данни за дейности по предприемачество, гражданско образование, здравно образование, Национален спортен календар и Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците

Изх. № РУО1-13555/10.06.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Напомням Ви, че през учебната 2019/2020 година РУО – София-град продължава да поддържа база данни за дейности по предприемачество, гражданско образование, здравно образование,  Национален спортен календар и Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците на следните линкове:

предприемачество

https://forms.gle/BhhdH7eBYyEthFeNA

гражданско образование

https://forms.gle/AWJzTBfmds4xH5Ht8

здравно образование
https://forms.gle/EhRBEbnB18qEW9Y46

Национален спортен календар

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScH3dvBRXUUZpMPFM67SJ0FkNnzmC35HZi8H1spFLAD-AnHOw/viewform?usp=pp_url

Националeн календар за изяви по интереси на децата и учениците
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetpB61DwoJxNH-cMrai7T8dBvB0ii7F02S7DMY-13alTd9fQ/viewform

Обръщам внимание за своевременно отразяване на дейностите, с които е участвало поверената Ви образователна институция, не по-късно от 10-то число на следващия календарен месец от провеждането им. В базата данни за Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците следва да се отразява участие само за  дейности, включени в календара. Разчитам на Вашата ангажираност за коректно отразяване на изискваната информация.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД